Klachtenregeling

Als zorgverlener ben ik aangesloten bij de Gat geschillen.  Ik vind dat klachten opgelost kunnen worden door met elkaar in gesprek te gaan. Heb je een klacht maak deze dan bespreekbaar.

Mocht je dat niet willen, of komen we er samen niet uit dan kan jij contact opnemen met Gat geschillen, klik op het logo en je komt op de pagina van de Gat geschillen en hier kun je je klacht neerleggen.